Material

De ventiler som som normalt tillverkas i rostfritt syrafast stål – typ SS 2343 – är avsedd för frätande vätskor och gaser. De flesta ventiltyper kan också levereras i höglegerat rostfritt stål, Hastelloy och titan för speciellt kräv-ande miljöer, exempelvis havsvatten, fosforsyra, svavelsyralösningar och fuktig klorgas.